Všeobecné
Čiastočné zatmenie Slnka

Téma „VESMÍR“ je u detí veľmi obľúbená, tajomná a fascinujúca. Vo štvrtok 10.6.2021 sme mali možnosť sledovať...

 • bufi bufi
 • 21 januára, 2022
Všeobecné
Máme radi prírodu

Učebné osnovy druhého ročníka vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda ponúkajú veľké množstvo krásnych tém. Učíme...

 • bufi bufi
 • 21 januára, 2022
Všeobecné
Unikátna lesná škola v Leviciach, jediná svojho druhu v krajine

Symbolicky na Deň detí otvorili LESY SR, š. p., lesnú školu, ktorá na Slovensku nemá...

 • bufi bufi
 • 21 januára, 2022
Všeobecné
Slávnostné otvorenie Lesnej školy OZ Levice

Slávnostné otvorenie Lesnej školy OZ Levice 1. jún 2021 pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

 • bufi bufi
 • 21 januára, 2022
Všeobecné
Plánované aktivity

Plánované výmenné pobyty detí (2+2) na SK a v HU / jar 2020/, ktoré boli zrušené kvôli...

 • bufi bufi
 • 21 januára, 2022
Všeobecné
Lesná škola OZ Levice

Odkaz na stiahnutie článku

 • bufi bufi
 • 21 januára, 2022