Všeobecné
Lesná škola plná interaktívnych nápadov

Lesná škola plná interaktívnych nápadov Od otvorenia Lesnej školy v Leviciach neuplynul ešte ani rok,...

  • 22 septembra, 2023
Všeobecné
Tvoríme príbeh, 4.A Žemberovce

Tvoríme príbeh podľa osnovy Lesná škola na tému „Liečivé rastliny“ (čitateľská gramotnosť, tvorenie osnovy a tvorenie...

  • 22 septembra, 2023
Všeobecné
Lesná škola na tému Liečivé rastliny

Lesná škola na tému Liečivé rastliny Na hodinách slovenského jazyka vo 4. ročníku sme na...

  • 22 septembra, 2023
Všeobecné
Čiastočné zatmenie Slnka

Téma „VESMÍR“ je u detí veľmi obľúbená, tajomná a fascinujúca. Vo štvrtok 10.6.2021 sme mali možnosť sledovať...

  • 22 septembra, 2023
Všeobecné
Máme radi prírodu

Učebné osnovy druhého ročníka vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda ponúkajú veľké množstvo krásnych tém. Učíme...

  • 22 septembra, 2023
Všeobecné
Unikátna lesná škola v Leviciach, jediná svojho druhu v krajine

Symbolicky na Deň detí otvorili LESY SR, š. p., lesnú školu, ktorá na Slovensku nemá...

  • 22 septembra, 2023
Všeobecné
Slávnostné otvorenie Lesnej školy Levice

Slávnostné otvorenie Lesnej školy Levice 1. jún 2021 pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR...

  • 22 septembra, 2023
Všeobecné
Plánované aktivity

Plánované výmenné pobyty detí (2+2) na SK a v HU / jar 2020/, ktoré boli zrušené kvôli...

  • 22 septembra, 2023
Všeobecné
Lesná škola Levice

Odkaz na stiahnutie článku

  • 22 septembra, 2023