Unikátna lesná škola v Leviciach, jediná svojho druhu v krajine

  • 05 júla, 2022

Symbolicky na Deň detí otvorili LESY SR, š. p., lesnú školu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Unikátny projekt podporený európskymi zdrojmi z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko ponúka jedinečné zážitkové učenie o lese a lesníctve. Hlavnou myšlienkou projektu je zvýšiť príťažlivosť a návštevnosť prihraničného regiónu, ako aj zlepšenie environmentálneho povedomia a prírodovednej gramotnosti mladej generácie prostredníctvom vzdelávania lesnými pedagógmi.

Slávnostný akt otvorenia lesnej školy v Leviciach bol spätý aj s ďalším významným výročím. Ako vo svojom úvodnom príhovore spomenul Generálny riaditeľ LESY SR, Ing. Tomáš Čuka, deje sa tak v čase, keď si pripomíname aj 150. výročie oddelenia lesníctva od baníctva a vzniku lesníctva ako samostatného odvetvia. „Máme dnes aj Medzinárodný deň detí, a práve deťom, ale aj ostatnej verejnosti, chce štátny podnik odovzdať lesnú školu ako dar. Tešíme sa, že tu deti a verejnosť budeme pravidelne vítať a aj týmto spôsobom propagovať dobré meno lesníctva na Slovensku,“ poznamenal Ing. Tomáš Čuka.

LESY SR, š. p., chcú týmto projektom zároveň rozvinúť služby a podporiť ekoturizmus. Lesná škola sa nachádza na území najväčšieho odštepného závodu Lesov SR, ktorý siaha od štátnej hranice danej riekou Dunaj až po vrch Sitno, prakticky od Lučenca až po Gabčíkovo. „Sme pri otvorení jedinečného projektu lesnej školy, ktorá je prvou svojho druhu na Slovensku. Jej význam je opodstatnený, nakoľko sa nachádzame na území, ktoré je menej lesnaté, ale o to hustejšie osídlené. Výučba na základných a stredných školách prebieha v triedach a nie je jednoduché v priebehu vyučovacieho procesu dostať žiakov do prírody. Preto sme sa rozhodli priniesť prírodu do mesta, do tejto budovy. Celý projekt vznikol vďaka cezhraničnej spolupráci s Maďarskou republikou, ktorá v histórii odštepného závodu Levice siaha do roku 2011,“ uviedol ďalej Ing. Tomáš Čuka.

Venovať sa najmladšej generácii sa rozhodne oplatí. „Som presvedčený, že lesná škola je vytvorená práve pre tých, ktorí budú v budúcnosti rozhodovať o osude lesov a stromov, pre naše deti. Potrebujú získať vzťah k prírode a poznatky, na základe ktorých sa budú vedieť v budúcnosti kvalitne rozhodovať o využívaní všetkých produktov, ktoré naša krásna slovenská krajina poskytuje. Verím, že sa tento objekt podarí efektívne využívať,“ spomenul vo svojom úvodnom slove aj Ing. Michal Tomčík, Generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Program lesnej školy bude prispôsobený vekovým kategóriám detí a zatiaľ poskytovaný bezplatne. Exkurzie budú ponúknuté aj verejnosti. Školy môžu priestory využívať na výučbu prírodovedných predmetov, tvorivých dielní či výtvarnú prácu. „Zatiaľ máme dva prevádzkové dni, v utorok a vo štvrtok. Je spustená registrácia na webovej stránke lesnej školy, kde záujemci nájdu podrobné informácie tak pre školy, ako aj pre verejnosť. Na jún je vytvorených niekoľko tematicky zameraných programov. Minimálny počet v skupine je 10 účastníkov, maximálny 25,“ povedala nám Vedúca lesnej školy, Ing. Slávka Pavlová. Programami budú sprevádzať detských návštevníkov vyškolení lesní pedagógovia. Pre dospelých sú podľa záujmu plánované besedy s odborníkmi týkajúce sa lesa či životného prostredia. Do budúcnosti sa uvažuje o využití priestorov aj pre iné organizácie na školenia, konferencie a ďalšie doplnkové aktivity.

Lesná škola v Leviciach bude fungovať na základe názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatových a vizuálnych ukážok povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Vedúca lesnej školy Slávka Pavlová dopĺňa: „Deti môžu ohmatať prírodný materiál a pracovať s ním. Kresliareň je prispôsobená aj k používaniu laserovej strelnice. V konferenčnej miestnosti sa budú môcť vyučovať prírodovedné predmety. V poznávacej miestnosti je les v rôznych formách ako sú stopy zvierat, listy, zbierky chrobákov či motýľov, šišky a rastliny.“

Objekt so svojou vnútornou úžitkovou plochou viac ako 1 000 m2 ponúka priestory pre diorámy, tvorivú dielňu, kresliareň, halu stromov, poznávaciu a náučnú miestnosť spolu s terasou. V exteriéri obklopuje lesnú školu mini arborétum s najčastejšími druhmi drevín a krov slovenských lesov. Areál je spestrený altánkom a doplnený informačnými panelmi. Pred lesnou školou vznikol zelený chodník privádzajúci návštevníkov k lesnej škole s drevenými prvkami pre hry a oddych nielen detských, ale i dospelých návštevníkov.

V rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa na slovenskej strane vybudovala unikátna lesná škola v Leviciach, v Somoskő na maďarsko-slovenskom pohraničí sa dobudovalo návštevnícke centrum a lesná škola. Celkový rozpočet projektu činil približne 1, 4 milióna eur. Projektová podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavovala 1,2 milióna eur. Na slovenskej strane sa v rámci projektu celkom prefinancovalo približne 700 tisíc eur, z toho 595 tisíc eur na vybudovanie Lesnej školy OZ Levice. Okrem toho boli financované ďalšie aktivity projektu ako výmenné pobyty pre deti, vyškolenie nových lesných pedagógov, exkurzia po maďarských lesných školách či  didaktické pomôcky. Udržateľnosť projektu je 5 rokov.

Viceprimátor Levíc, Csaba Tolnai, v mene Mesta Levice zagratuloval zástupcom Štátnych Lesov SR k úspešnému uvedenie lesnej školy do prevádzky. „V mene Mesta Levice chcem predovšetkým pogratulovať k úžasnému cezhraničnému úspechu v projekte Interreg. Viem, že je to náročná práca a vám sa to podarilo. Keď sme približne pred tromi rokmi počuli, že v našom meste sa tento projekt pripravuje, veľmi sme sa potešili, pretože je to unikátne dielo. Unikát, ktorý pomôže poznávať tajomstvá a poklady prírody a vzdelávať našich študentov. Vyjadrujem veľkú radosť a vďaku za vaše úsilie, že sa tento projekt podaril.“

O slávnostné prestrihnutie pásky sa postarali Generálny riaditeľ Lesov SR, Ing. Tomáš Čuka, Generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPVR SR, Ing. Michal Tomčík a Riaditeľ odštepného závodu Levice, Ing. Jozef Habara. Neskôr sa už prítomní presunuli do vnútorných priestorov školy, kde si prezreli jednotlivé vyučovacie miestnosti a pomôcky. Prvými detskými návštevníkmi boli deti z Cirkevnej základnej školy v Novej Dedine a deti zo 6. ZŠ v Leviciach. Všetci prítomní si na pamiatku otvorenia lesnej školy odniesli aj malú pozornosť, ktorá im bude pripomínať tento výnimočný deň.

Zdroj: Slovenská brána č.11/2021