• 19 mája, 2024

Tvoríme príbeh podľa osnovy

Lesná škola na tému „Liečivé rastliny“

(čitateľská gramotnosť, tvorenie osnovy a tvorenie príbehu, spojená s environmentálnou výchovou v Lesnej škole)

Na hodinách slovenského jazyka vo 4. ročníku sme na slohu mali úlohu vytvoriť dejovú osnovu. Využili sme na to náš zábavne prežitý deň v Lesnej škole.

Podľa vytvorenej osnovy sme následne napísali príbeh. Nech sa páči, možno aj Vás prilákame.

Vo štvrtok 17.2.2022 sme sa spoločne celá 4.A trieda stretli v škole ráno o 7:45 hodine. Presunuli sme sa na autobusovú zastávku, pretože autobus do Levíc odchádzal o 8:01 hodine. Keď sme dorazili do Lesnej školy, pripravili sme sa na vyučovanie. Zoznámili sme sa s lesnými pedagogičkami a predstavili sme sa im tak, že k svojmu menu sme pridali aj názov liečivej rastliny. Napríklad: Marco Mak, Alex Žihľava, Filip Nezábudka, Nina Nevädzová, Jakub Sedmokráska, Tomáš Ginko, Frederik Fialka, Lukáš Púpava. Hrali sme sa rôzne hry a tým sme spoznávali liečivé rastliny. Hádali sme hádanky, kreslili sme, priraďovali názvy liečivých rastlín, hrali pexeso, rozlišovali sme sluchom zvuky drevín. Ochutnávali sme rôzne liečivé čaje. Na záver sme sa zahrali hry na spoznávanie zvierat z predchádzajúcej exkurzie. Dotykom a pohladením sme rozoznávali srsť a kožu zvierat, odtláčali sme rôzne stopy zvierat v piesku. Poslednou úlohou, a to sme vyšli von za budovu Lesnej školy, bolo hádanie dĺžky, počtu rokov, za aký čas sa rozloží odpad v prírode. Keď sme skončili s vyučovaním, využili sme chvíľu čakania na autobus na lanových preliezkach. Júlia sa cítila ako pavúk v pavučine a chlapci ako parkuristi. ♥  Odporúčame všetkým zažiť takéto skvelé vyučovanie spojené so zábavou.

 

Ďakujeme lesným pedagogičkám. A prajeme im veľa tvorivej energie. S láskou štvrtáci.