• 05 júla, 2022

Učebné osnovy druhého ročníka vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda ponúkajú veľké množstvo krásnych tém. Učíme sa o rôznorodosti životných podmienok rastlín a živočíchov, ako sa prispôsobujú prostrediu, aké sú ich životné prejavy. Učíme sa o podmienkach klíčenia, o význame a rozširovaní rastlinných semien. Preberáme aj to, ako sa k prírode správať, ako ju chrániť, aby sa zachovala pre ďalšie generácie.
Žiaci majú tieto hodiny veľmi radi, preto sme využili možnosť návštevy novootvorenej Lesnej školy v Leviciach. Prežili sme tu krásne dve tvorivé a náučné hodiny. Pomocou praktických a názorných ukážok sme sa dozvedeli aj niečo nové o živote stromov, o lese a o jeho tajomstvách, o lesných zvieratách. V diorámovej miestnosti sme sa započúvali do zvukov lesa, spoznávali zver, vtáctvo i rastlinstvo. Na pocitovom chodníku sa naučili vnímať rôzne povrchy a vzorky lesa.
Exkurzia – ako jedna z organizačných foriem vyučovania veľmi vhodne zapadla do nášho výchovno-vzdelávacieho plánu a mali sme možnosť si netradične a pútavo zopakovať naše nadobudnuté vedomosti z prvouky.