Ponúkané programy Január 2022

11. január Život stromu
13. január Svet pod mikroskopom
18. január Liečivé rastliny a ich využitie
20. január Poľovníckym chodníkom
25. január Čo rozpovie les
27. január Život včiel je fascinujúci

Ponúkané programy Február 2022

8. február Život stromu
10. február Svet pod mikroskopom
15. február Liečivé rastliny
17. február Poľovníckym chodníkom
22. február Čo rozpovie les
24. február Život včiel je fascinujúci

Ponúkané programy Marec 2022

Projekt Kniha lesnej školy I.
3. marec Liečivé rastliny a ich využitie
8. marec Ako rastie les
10. marec Príroda nielen pod mikroskopom
15. marec Poľovníckym chodníkom
17. marec Liečivé rastliny a ich využitie
22. marec Život včiel je fascinujúci
24. marec Projekt – Kniha lesnej školy I.
29. marec Projekt – Kniha lesnej školy I.
31. marec Projekt – Kniha lesnej školy I.

Ponúkané programy Máj 2022

Projekt Les ukrytý v knihe 2022 – Les spieva

5. máj Život včiel je fascinujúci
10. máj Poľovníckym chodníkom
12. máj Život včiel je fascinujúci
17. máj Liečivé rastliny a ich využitie
19. máj Príroda nielen pod mikroskopom
24. máj Ako rastie les
26. máj Poľovníckym chodníkom

Ponúkané programy Jún 2022

1. jún Deň detí v LŠ – projekt
2. jún Príroda nielen pod mikroskopom
7. jún Poľovníckym chodníkom
8. jún Život včiel je fascinujúci
9. jún Ako rastie les
14. jún Liečivé rastliny a ich využitie
16. jún Poľovníckym chodníkom
21. jún Ako rastie les
23. jún Poľovníckym chodníkom
28. jún Liečivé rastliny a ich využitie
30. jún Život včiel je fascinujúci

Ponúkané programy Júl 2022

7. júl Ako rastie les
12. júl Príroda nielen pod mikroskopom Poľovníckym chodníkom
14. júl Život včiel je fascinujúci
19. júl Liečivé rastliny a ich využitie
21. júl Poľovníckym chodníkom
26. júl Ako rastie les
28. júl Liečivé rastliny a ich využitie

Ponúkané programy August 2022

Tvorivé dielne-štandard: Maľovanie na prírodný materiál, keramiku
2. august Príroda nielen pod mikroskopom
8. – 12. august Projekt: Letný denný tábor v LŠ
16. august Poľovníckym chodníkom
18. august Ako rastie les
23. august Liečivé rastliny a ich využitie
25. august Život včiel je fascinujúci
30. august Ako rastie les

Ponúkané programy Október 2022

Tvorivé dielne-štandard: Práca s prírodným materiálom
6. október Príroda nielen pod mikroskopom
11. október Medzinárodné stretnutie PS Karpatského dohovoru
13. október Sympózium LP 2022
18. október Život včiel je fascinujúci
20. október Liečivé rastliny a ich využitie
24. október Školenie lesných pedagógov.
25. október Ako rastie les
27. október Poľovníckym chodníkom

Ponúkané programy November 2022

3. november Poľovníckym chodníkom
8. november Liečivé rastliny a ich využitie
10. november Život včiel je fascinujúci
15. november Pracovné stretnutie, školenie
22. november Ako rastie les
24. november Medzinárodné pracovné stretnutie
29. november Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy December 2022

Tvorivé dielne-štandard: Práca s prírodným materiálom – zima

Poľovníckym chodníkom

Liečivé rastliny a ich využitie

Život včiel je fascinujúci

Ako rastie les

Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy Január 2023

Tvorivé dielne-štandard: Práca s prírodným materiálom – zima

Poľovníckym chodníkom

Liečivé rastliny a ich využitie

Život včiel je fascinujúci

Ako rastie les

Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy Február 2023

Tvorivé dielne-štandard: Práca s prírodným materiálom – zima

Poľovníckym chodníkom

Liečivé rastliny a ich využitie

Život včiel je fascinujúci

Ako rastie les

Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy Marec 2023

2.3. LaDM, SLK oficiálne odovzdanie pomôcok pre LŠ
28.3. a 30.3. Výmenné pobyty HU-SK

Projekt: Kniha lesnej školy II.
Projekt: Medzinárodný deň lesov 21.3.

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom
Poľovníckym chodníkom
Liečivé rastliny a ich využitie
Život včiel je fascinujúci
Ako rastie les
Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy Apríl 2023

25.4. a 27.4. Výmenné pobyty HU – SK

Projekt: Les ukrytý v knihe

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom
Poľovníckym chodníkom
Liečivé rastliny a ich využitie
Život včiel je fascinujúci
Ako rastie les
Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy Máj 2023

25.5. Deň topoľa a Dunaja

Projekt: Les ukrytý v knihe

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom
Poľovníckym chodníkom
Liečivé rastliny a ich využitie
Život včiel je fascinujúci
Ako rastie les
Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy Jún 2023

5.6. Deň topoľa a Dunaja

Projekt: Deň detí v LŠ

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Poľovníckym chodníkom

Liečivé rastliny a ich využitie

Život včiel je fascinujúci

Ako rastie les

Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy Júl 2023

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Poľovníckym chodníkom

Liečivé rastliny a ich využitie

Život včiel je fascinujúci

Ako rastie les

Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy August 2023

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Poľovníckym chodníkom

Liečivé rastliny a ich využitie

Život včiel je fascinujúci

Ako rastie les

Príroda nielen pod mikroskopom

Ponúkané programy September 2023

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Vnímanie lesa zmyslami

Od semienka po nový začiatok

Lesné živočíchy

Zdravie z lesa

Zo života včiel

Ponúkané programy Október 2023

Projekt: Medzinárodný deň stromu

24.10. – 25.10. Sympózium LP

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Vnímanie lesa zmyslami

Od semienka po nový začiatok

Lesné živočíchy

Zdravie z lesa

Zo života včiel

Ponúkané programy November 2023

Projekt: Escape room

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Vnímanie lesa zmyslami

Od semienka po nový začiatok

Lesné živočíchy

Zdravie z lesa

Zo života včiel

 

Ponúkané programy December 2023

Projekt: Mikuláš v lesnej škole

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

7.12. Mikuláš v LŠ

Vnímanie lesa zmyslami

Od semienka po nový začiatok

Lesné živočíchy

Zdravie z lesa

Zo života včiel

Ponúkané programy Január 2024

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Vnímanie lesa zmyslami

Od semienka po nový začiatok

Lesné živočíchy

Zdravie z lesa

Zo života včiel

Ponúkané programy Február 2024

Úniková hra (ESCAPE ROOM) Štvorkolky do hory nepatria!

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Vnímanie lesa zmyslami

Od semienka po nový začiatok

Lesné živočíchy

Zdravie z lesa

Zo života včiel

Ponúkané programy Marec 2024

Úniková hra (ESCAPE ROOM):  Štvorkolky do hory nepatria!

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Vnímanie lesa zmyslami

Od semienka po nový začiatok

Lesné živočíchy

Zdravie z lesa

Zo života včiel

Ponúkané programy 2024

Úniková hra (ESCAPE ROOM):  Štvorkolky do hory nepatria!

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom

Vnímanie lesa zmyslami

Od semienka po nový začiatok

Lesné živočíchy

Zdravie z lesa

Zo života včiel

Rezervovať sa je potrebné minimálne 7 dní vopred.

 • Nie je možná rezervácia
 • Voľný termín

 • Výkon pedagogického dozoru počas trvania programu si zabezpečujú prihlásené školy.
 • Počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity lesnej školy (prihlásené školy si zabezpečia písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií žiakov).
 • Možnosť prihlásenia sa na termíny je min. 7 dní dopredu.
 • Na programoch sa môžu zúčastniť skupiny – min. 15 a max. 25 osôb:
  • pondelok a piatok – jedna skupina
  • utorok, streda, štvrtok – dve skupiny doobeda a dve skupiny poobede
  • v prípade neobsadeného termínu je možná návšteva po dohode s vedením lesnej školy.
 • V prípade požiadavky je možnosť objednania si osobitného programu (po dohode s vedením lesnej školy).
 • Možnosť samo-výučby prírodovedných predmetov (zážitkové učenie) pre MŠ, ZŠ, SŠ s možnosťou poskytnutia názorných pomôcok.
 • Možnosť školení, besied, konferencií,… (po dohode s vedením lesnej školy).

  počet detí
  počet pedagógov/dospelých
  z toho ZŤP
  veľkosť skupiny
0-6 rokov (MŠ)
11-12 rokov (6. ročník)
6-7 rokov (1. ročník)
12-13 rokov (7. ročník)
7-8 rokov (2. ročník)
13-14 rokov (8. ročník)
8-9 rokov (3. ročník)
14-15 rokov (9. ročník)
9-10 rokov (4. ročník)
16-18 rokov (stredná škola)
10-11 rokov (5. ročník)
dospelí

 • Zmyslové vnímanie prírodnín, zážitkové hry
 • Sústava zariadení a preparátov pre poznávanie jednotlivých zložiek prírody, lesa. Rozširujúce informácie ku základným vedomostiam, sprostredkované zážitkovým učením.
 • Projektové vyučovanie
 • Inovatívne poznávanie prírodných zákonitostí, celostný rozvoj osobnosti, podpora prezentačných a komunikačných schopností, rozvíjať tvorivé myslenie
 • Diskusné fóra o aktuálnych environmentálnych témach
 • Multimediálna zostava, pre premietanie výchovno- vzdelávacích dokumentárnych filmov, otvorené diskusie s odborníkmi na problematiku
 • Tvorivé dielne
 • Práca s prírodným materiálom, rozvoj estetického vnímania, možnosti využívania dreva ako strategickej suroviny
 • Priestor náučnej miestnosti pre využitie iných organizácií /školenia, konferencie,…/