Ponúkané programy

Tvorivé dielne: Práca s prírodným materiálom
Poľovníckym chodníkom
Liečivé rastliny a ich využitie
Život včiel je fascinujúci
Ako rastie les
Príroda nielen pod mikroskopom

 • Nie je možná rezervácia
 • Voľný termín
 • Voľný termín pre verejnosť 9:00h, 10:30h

 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu si zabezpečujú prihlásené školy
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity lesnej školy (prihlásené školy si zabezpečia písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií žiakov).
 • program v daný deň je umožnený v dvoch vstupoch (dopoludnie, popoludnie)
 • voľné termíny sa pridávajú v predchádzajúcom mesiaci
 • na programoch sa môže zúčastniť maximálne 25 osôb (prípadne iné po dohode s vedením lesnej školy)
 • dĺžka jednej vyučovacej hodiny – podľa témy, činnosti a vekového zloženia skupiny
 • v prípade požiadavky je možnosť objednania si osobitného programu po dohode s vedením lesnej školy
 • možnosť samo výučby prírodovedných predmetov (zážitkové učenie) pre MŠ, ZŠ, SŠ s možnosťou poskytnutia názorných pomôcok
 • možnosť školení, besied, konferencií,… (po dohode s vedením LŠ)

  počet detí
  počet pedagógov/dospelých
  z toho ZŤP
  veľkosť skupiny
0-6 rokov (MŠ)
11-12 rokov (6. ročník)
6-7 rokov (1. ročník)
12-13 rokov (7. ročník)
7-8 rokov (2. ročník)
13-14 rokov (8. ročník)
8-9 rokov (3. ročník)
14-15 rokov (9. ročník)
9-10 rokov (4. ročník)
16-18 rokov (stredná škola)
10-11 rokov (5. ročník)
dospelí

 • Zmyslové vnímanie prírodnín, zážitkové hry
 • Sústava zariadení a preparátov pre poznávanie jednotlivých zložiek prírody, lesa. Rozširujúce informácie ku základným vedomostiam, sprostredkované zážitkovým učením.
 • Projektové vyučovanie
 • Inovatívne poznávanie prírodných zákonitostí, celostný rozvoj osobnosti, podpora prezentačných a komunikačných schopností, rozvíjať tvorivé myslenie
 • Diskusné fóra o aktuálnych environmentálnych témach
 • Multimediálna zostava, pre premietanie výchovno- vzdelávacích dokumentárnych filmov, otvorené diskusie s odborníkmi na problematiku
 • Tvorivé dielne
 • Práca s prírodným materiálom, rozvoj estetického vnímania, možnosti využívania dreva ako strategickej suroviny
 • Priestor náučnej miestnosti pre využitie iných organizácií /školenia, konferencie,…/

Po predbežnej registrácii sa v priebehu najbližších dní spojte s vedením lesnej školy ohľadne ďalšieho postupu, prípadne doplnenia informácii a požiadaviek.