Ponúkané programy December 2021

7. december Život stromu
9. december Liečivé rastliny a ich využitie
14. december Poľovníckym chodníkom
16. december Čo rozpovie les
21. december Život včiel je fascinujúci

Ponúkané programy Január 2022

11. január Život stromu
13. január Svet pod mikroskopom
18. január Liečivé rastliny a ich využitie
20. január Poľovníckym chodníkom
25. január Čo rozpovie les
27. január Život včiel je fascinujúci

 • Nie je možná rezervácia
 • Voľný termín
 • Voľný termín pre verejnosť 9:00h, 10:30h, 13:00h

 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu si zabezpečujú prihlásené školy
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity lesnej školy (prihlásené školy si zabezpečia písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií žiakov).
 • program v daný deň je umožnený v dvoch vstupoch (dopoludnie, popoludnie)
 • voľné termíny sa pridávajú v predchádzajúcom mesiaci
 • na programoch sa môže zúčastniť min. 10, max. 25 osôb (prípadne iné po dohode s vedením lesnej školy)
 • dĺžka jednej vyučovacej hodiny – podľa témy, činnosti a vekového zloženia skupiny
 • v prípade požiadavky je možnosť objednania si osobitného programu po dohode s vedením lesnej školy
 • možnosť samo výučby prírodovedných predmetov (zážitkové učenie) pre MŠ, ZŠ, SŠ s možnosťou poskytnutia názorných pomôcok
 • možnosť školení, besied, konferencií,… (po dohode s vedením LŠ)

  počet detí
  počet pedagógov/dospelých
  z toho ZŤP
  veľkosť skupiny
0-6 rokov (MŠ)
11-12 rokov (6. ročník)
6-7 rokov (1. ročník)
12-13 rokov (7. ročník)
7-8 rokov (2. ročník)
13-14 rokov (8. ročník)
8-9 rokov (3. ročník)
14-15 rokov (9. ročník)
9-10 rokov (4. ročník)
16-18 rokov (stredná škola)
10-11 rokov (5. ročník)
dospelí

 • Zmyslové vnímanie prírodnín, zážitkové hry
 • Sústava zariadení a preparátov pre poznávanie jednotlivých zložiek prírody, lesa. Rozširujúce informácie ku základným vedomostiam, sprostredkované zážitkovým učením.
 • Projektové vyučovanie
 • Inovatívne poznávanie prírodných zákonitostí, celostný rozvoj osobnosti, podpora prezentačných a komunikačných schopností, rozvíjať tvorivé myslenie
 • Diskusné fóra o aktuálnych environmentálnych témach
 • Multimediálna zostava, pre premietanie výchovno- vzdelávacích dokumentárnych filmov, otvorené diskusie s odborníkmi na problematiku
 • Tvorivé dielne
 • Práca s prírodným materiálom, rozvoj estetického vnímania, možnosti využívania dreva ako strategickej suroviny
 • Priestor náučnej miestnosti pre využitie iných organizácií /školenia, konferencie,…/

Po predbežnej registrácii sa v priebehu najbližších dní spojte s vedením lesnej školy ohľadne ďalšieho postupu, prípadne doplnenia informácii a požiadaviek.