Zasadnutie Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie v réžii lesníkov

  • 19 mája, 2024

Zasadnutie Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie v réžii lesníkov

 

Slovenská lesnícka komora organizovala pravidelné zasadnutie Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. V spolupráci so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky oboznámila členov rady s priestormi a aktivitami Lesnej školy v Leviciach (https://forestschools.eu/)

„Množstvo otázok členov rady svedčilo o tom, že výber konania zasadnutia bol zvolený dobre. Aktivity lesnej pedagogiky majú svoj zmysel a je potrebné ich stále propagovať,“ povedal predseda Slovenskej lesníckej komory Igor Viszlai.

Zasadnutie RZ OVP následne pokračovalo rokovaním o širokom spektre aktuálnych aktivít v oblasti odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania. Rokovanie sa konalo uprostred Štiavnických vrchov na známej lesníckej chate Žuhračka. Pre odbornú verejnosť je zaujímavý termín pripravovanej konferencie o odbornom vzdelávaní, ktorú spoločne tradične organizujú stavovské a profesijné zoskupenia s mottom „Aby mal každý absolvent uplatnenie“, ktorá sa bude konať 07.12.2023 v Bratislave. Bližšie informácie budú zverejnené neskôr.

Lesná škola názorne a prístupnou formou popisuje procesy prebiehajúce v lese

 

Ing. Igor Viszlai prezentuje vzácne knihy drevín, výrobe ktorých sa osobne venuje.

 

Autor: Ing. Igor Patráš