Bezbarierový prístup.

O lesnej škole

LESY SR š.p. zriadili vo svojom odštepnom závode v Leviciach prvú Lesnú školu na území Slovenska. Zriadenie Lesnej školy je súčasťou cezhraničného projektu s maďarskými lesníkmi z IpolyErdö. Spoločne spustili projekt na vybudovanie jedinečnej Lesnej školy Odštepného závodu v Leviciach. Lesná škola sa nachádza priamo v meste Levice.

Cieľom cezhraničného projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ vo výzve Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, je podporovať záujem obyvateľov regiónu Levice a maďarského Salgótarjánu o jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom vybudovania a rozvoja originálnych náučno-poznávacích objektov v predmetnom prihraničnom regióne.

Lesná škola je exkurzívno – poznávacia prevádzka pre škôlky, školy a verejnosť v sprievode odborných pracovníkov Lesnej školy.

Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Spoznávať zver umožňujú preparáty lesných zvierat, ktoré deti budú môcť vidieť v rámci interiérového vybavenia LŠ. Významnou súčasťou interiéru  je časť, ktorá približuje históriu lesníctva.

Objekt svojou funkciou umožňuje spoznávanie lesa aj vtedy, keď sa tam nedá ísť. Ďalej má hravou formou ukázať deťom, čo les ukrýva a čo obsahuje počas celého roka.

V interiéri je na prvom podlaží diorámová miestnosť, kresliareň, tvorivá dielňa, na poschodí náučná/ konferenčná miestnosť a poznávacia miestnosť.

V exteriéri sa nachádza  miniarborétum, detské ihrisko s rôznymi  prírodnými zaujímavosťami, slnečné hodiny, strom predkov.

Týmto projektom sa prináša les medzi ľudí a ponúka doplnkové vzdelávanie pre všetkých záujemcov.

Deti aj široká verejnosť sú srdečne vítaní.