Denný letný tábor v LŠ
Denný letný tábor v LŠ
  • 8-12. augusta 2022
  • 08:00-15:00

Na udalosť z kapacitných dôvodov nie je možné sa prihlásiť. Denný letný tábor v LŠ...

Koháryho 2, Levice
Beseda s pani RNDr. Máriou Bielou
Beseda s pani RNDr. Máriou Bielou
  • 29. septembra 2021
  • 14:00-15:30

Beseda s pani RNDr. Máriou Bielou Téma: Voda = Život Dátum: 29. 9 . 2021 Čas:...

Koháryho 2, Levice