Denný letný tábor v LŠ
8 - 12. aug 2022

Na udalosť z kapacitných dôvodov nie je možné sa prihlásiť.

Denný letný tábor v LŠ

Dátum: 08.08 – 12.08.2022

Miesto:

Koháryho 2, Levice

budova Lesnej školy Levice

Počet zúčastnených: max. 20 osôb

Prejsť na fotogalériu

Cieľová skupina

 • základná škola – 1. stupeň
 • základná škola – 2. stupeň

Ponúkané témy

 • rastliny
 • živočíchy
 • zver
 • poľovníctvo
 • hmyz
 • huby
 • neživá príroda, geológia, pedológia, bioklimatológia
 • les a stromy
 • kynológia
 • práca lesníka
 • poklady lesa - dary z lesa
 • malý turista
 • život na poli a lúkach
 • život v lese
 • zvuky lesa
 • spoznávame plazy
 • poľovnícke signály
 • vplyv človeka na prírodu
 • lesníctvo
 • ekológia
 • ekosystém
 • vlastná výučba

Tvorivé dielne

 • maľovanie na prírodný materiál
 • listová technika
 • šikuľko