Denný letný tábor v LŠ
Denný letný tábor v LŠ
  • 8 - 12. augusta 2022
  • 08:00-15:00

Na udalosť z kapacitných dôvodov nie je možné sa prihlásiť. Denný letný tábor v LŠ...

Koháryho 2, Levice