Erdészek a környezeti nevelésért

INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG 2014-2020 EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM
A projekt címe: Foresters raising publics´ environmental awareness
Azonosító szám: SKHU/1601/1.1/009
Vezető kedvezményezett: LESY SR, állami vállalat
határon túli kedvezményezett: IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A projekt kezdete: 01. 12. 2017
A projekt befejezése: 31. 05. 2020
Teljes költségvetés: 1 438 788,96 €
ERFA támogatás: 1 222 970,61 €
LESY SR, á. v. költségvetése: 723 011,04 €
Ipoly Erdő Zrt. költségvetése: 715 777,92 €
Akronym: SK-HU FOREST SCHOOLS

 

Projekt tevékenységek

 

A projekt indoklása:

Az „Erdészek a környezeti nevelésért„ projekt elvárása és célja az, hogy felkeltse a  Léva és Salgótarján környékén élő lakosság érdeklődését a határtérség különleges természeti értékei iránt, ismeretterjesztő és oktató eszközök segítségével hangsúlyt fektetve a fiatal korosztályra, és így nem kis hatással támogatni az idegenforgalmat is.

Az erdészek a határ mindkét oldalán már hosszú ideje felismerték azt a tényt, hogy az ember viszonya a kulturális értékekhez, de kiváltképpen a természeti értékekhez nagy mértékben befolyásolja az ember tudatosságát és a nyilvánosan hozzáférhető információkat. Azt is tapasztalják, hogy a nagy nyilvánosság nem érti a fenntartható erdőgazdálkodás jelentőségét. Ebben a határtérségben hiányoznak olyan létesítmények, ahol alkalmazni lehetne az környezeti oktatást és az erdőpedagógiát. A LESY SR és az IPOLY ERDŐ ezért úgy döntöttek, hogy a határmenti természeti értékek ismertetése mellett bemutatják ezt a területet, mint erdei ökoszisztémát és egyben az erdők maradandó fenntartható gazdálkodását, amely biztosítja az erdők megmaradását a jövő generációi számára.

Az újonnan épült oktató központok, bemutatóhelyek, tanösvények és az erdőpedagógusok több mint 10 000 m²erdőterületre vonatkozóan ismertetik meg az erdő jelentőségét a célcsoportokkal. A Lévai erdei iskola a 4 100 m² területén egy egészen új felfogással, bent a városban kihasználva a vizuális megfigyelés lehetőségeit, segítik a gyakorlati ügyességek fejlesztését. A Somoskői erdei iskola és a látogató központ több mint 5900 m² területtel hozzájárul a magyarországi hálózat bővítéséhez. A térség földrajzi fekvése révén – Somoskői vár, Salgó vára, Novohrad- Nógrád Geopark, magas arányú erdőterület, Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet – alkalmas helyszín a központ egészéves kihasználására.

 

A projekt fő célja:

Vonzóbbá tenni és növelni  látogatottságát a határtérségnek természeti értékek ismertetésével.

Növelni a fiatal korosztály környezettudatosságát és a természet ismeretét

 

 

A projekt költségvetése:

A projekt teljes költségvetése 1 438 788,96 EUR, ebből 1 222 970,61 EUR az ERFA forrásaiból áll.

A LESY Slovenskej republiky, š.p. költségvetése o. 723 011,04 eurót jelent.

 

Célcsoportok:

A projekt célcsoportjai a projekt természetéből fakadnak, és azokat a meglévő tényezők is meghatározzák.

 

 

 

Közvetlen célcsoportok:

– az érintett települések lakói és környéke,

– minden korosztályú turista és látogatók – tudás, pihenés és kikapcsolódás helye,

– helyi középiskolák, általános iskolák és óvodák diákjai, aktívan részt vesznek a projektben, oktatási programokon és rendezvényeken,

– általános iskolások az iskola a természetben kapcsolatban – interaktív tanterem, a természetbeni élet megfigyelése – növény- és állatvilág miniarborétum-ban és a zöld tanösvény,

– gyermekek a szüleikkel – a természettel és a kulturális magatartással való kapcsolat tudatalatti alakulása,

– súlyos fogyatékossággal élők- élménytanulás akadálymentes környezetben,

– szakiskolák, szakmai nagyközönség – erdészeti iskolák, kertészeti iskolák, különféle tanfolyamok – pl. erdőpedagógia.

Közvetett célcsoportok:

– iskolai alapítók – az oktatási kínálat kibővítése,

– iskolaigazgatók – ugyanakkor a projektpartnerek és komplexumtulajdonosok.

 

További információt a www.lesy.sk weboldalon talál

A projektet az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

E KÖZLEMÉNY TARTALMA NEM TARTALMAZZA AZ EURÓPAI UNIÓ hivatalos álláspontját”.

www.skhu.eu