Erdei pedagógusok szemináriuma – Képtár

NLC – A Zólyomi Erdészeti Tanácsadó és Oktató Intézet, rendszeresen szervez oktatási programokat, melyek közé tartozik az Erdőpedagógiai szeminárium.

Szeptembertől az év végéig  folyt a erdőpedagógiai szeminárium, mely három kurzus keretében volt megtartva , az “”Erdészek  a környzettudatosság figyelmének felkeltésere”  projekt keretében SK-HU EGYÉB ISKOLÁK (SKHU / 1601 / 1.1 / 009) határon átnyúló együttműködés Interreg V-A Szlovák Köztársaság – Magyarország. 20 új pályázó – erdész és erdésznő részvételével vette kezdetét. Első kurzus színhelye a csodálatos Tótmegyeri (Palárikovo) vadászkastély volt, 2019. szeptember 10-től szeptember 12-ig. Második kurzus 2019. október 1. és október 3. között volt megtartva a Lévai üzem (OZ Levice) épületében. Szeminárium 2019. november 29-én és 30-án a harmadik kurzussal zárult, amely Stubnyafürdő (Turčianske Teplice), a hotel „Lesník”-ben volt megrendezve. A program, amelyet az NLC előadói állítottak össze, szakszerű és érdekes volt. Az előadásokat és a gyakorlati bemutatókat, Zólyomban (Zvolen) működő NLC, Bestercebányai (Banská Bystrica) Matej Bel Egyetem, Rózsahegyi (Ružomberok) Katolikus Egyetem és az Eperlyesi (Prešov) Egyetem szakértői tartották. Vonzóan bemutatták a kurzus résztvevőinek az erdőpedagógia, az általános és speciális pedagógia, továbbá a fejlődési pszichológia, környezeti etika és a médiakommunikáció kérdéseit.  Programot gazdagította a Bernecebaráti Erdei iskola és matracszállás vezetője, Pesek Bea előadása, amely magába foglalta és ismertette a szeminárium résztvevőit az erdőpedagógia jelenlegi helyzetéről Magyarországon. A magyar előadóval való találkozás tapasztalatcsereként is szolgált a két projektpartner között.

Az NLC oktatóinak köszönhetően a jövőbeli erdőtanárok szabadterepben, különféle gyakorlati tevékenységek és játékok formájában igazolhatták és elsajátították a megszerzett elméleti ismereteket. Ezekel megkönnyítik a közelebb jutást a különböző célcsoportokhoz. Érdekes volt kozosen elkészíteni egy Erdei séta (Forest Walk) modellt, melyet gyakorlatilag a Lévai (Levice) óvodában végezték el.

Az erdőpedagógia szemináriuma teszttel zárult, amely kitöltéséhez minden megszerzett tudására sukség volt, valamint egy Erdei séta egyedi bemutatásával, amelyet mindenki egy adott célcsoporttal mutatott be.

  1. november 30-án az erdőpedagógiát 20 sikeres újonc gazdagította, akik tudják, hogyan kell használni a fejüket, kezüket és a szívüket ☺.

Az erdőpedagógiai szemináriumot nagyon jó légkörben, barátságban, a kapcsolatok erősítésében és a kölcsönös együttműködésben tartották. Végül is az erdészek között nem lehet más.

Jó szerencsét!

 

Ing. Slávka Pavlová ( Lévai (Levice) jövőbeli erdőiskola vezetője)    

Ing. Nikoleta Nozdrovická (projektmenedzser)