A projekt célja

Az „Erdészek a környezeti nevelésért„ projekt elvárása és célja az, hogy felkeltse a  Léva és Salgótarján környékén élő lakosság érdeklődését a határtérség különleges természeti értékei iránt, ismeretterjesztő és oktató eszközök segítségével hangsúlyt fektetve a fiatal korosztályra, és így nem kis hatással támogatni az idegenforgalmat is.

Az erdészek a határ mindkét oldalán már hosszú ideje felismerték azt a tényt, hogy az ember viszonya a kulturális értékekhez, de kiváltképpen a természeti értékekhez nagy mértékben befolyásolja az ember tudatosságát és a nyilvánosan hozzáférhető információkat. Azt is tapasztalják, hogy a nagy nyilvánosság nem érti a fenntartható erdőgazdálkodás jelentőségét. Ebben a határtérségben hiányoznak olyan létesítmények, ahol alkalmazni lehetne az környezeti oktatást és az erdőpedagógiát. A LESY SR és az IPOLY ERDŐ ezért úgy döntöttek, hogy a határmenti természeti értékek ismertetése mellett bemutatják ezt a területet, mint erdei ökoszisztémát és egyben az erdők maradandó fenntartható gazdálkodását, amely biztosítja az erdők megmaradását a jövő generációi számára.

Az újonnan épült oktató központok, bemutatóhelyek, tanösvények és az erdőpedagógusok több mint 10 000 m²erdőterületre vonatkozóan ismertetik meg az erdő jelentőségét a célcsoportokkal. A Lévai erdei iskola a 4 100 m² területén egy egészen új felfogással, bent a városban kihasználva a vizuális megfigyelés lehetőségeit, segítik a gyakorlati ügyességek fejlesztését. A Somoskői erdei iskola és a látogató központ több mint 5900 m² területtel hozzájárul a magyarországi hálózat bővítéséhez. A térség földrajzi fekvése révén – Somoskői vár, Salgó vára, Novohrad- Nógrád Geopark, magas arányú erdőterület, Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet – alkalmas helyszín a központ egészéves kihasználására.