A LÉVAI ERDÉSZETI ÜZEM ERDEI ISKOLA LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYKONYVE

 

Preambulum

Az erdei iskola látogatói szabályai az erdei iskola helyiségeiben található látogatókra vonatkoznak. A látogató saját érdeke, hogy az Erdei Iskola helyiségeibe való belépés előtt megismerkedjen ezekkel a látogatói szabályokkal, és betartsa annak rendelkezéseit. Az Erdei Iskola helyiségeibe belépve minden látogatónak el kell fogadnia ezeket a szabályokat, és annak rendelkezései kötelezővé válnak számára.

 

I. cikk

Üzemidő

Az Erdei Iskola (a továbbiakban: EI) helyiségeinek látogatási ideje folyamatosan frissül a www.forestschools.eu oldalon.

 

II. cikk

Látogatói szabályzat – belépődíj

 

 1. A belépő az erdei iskola épületébe érvényes
 2. Az épület bejáratánál a látogató a bejáratban köteles jegyet váltani, melyet az erdei iskola munkatársainak kérésére a teljes látogatás alatt bármikor fel kell mutatni.
 3. A jegy a vásárlás napján egy belépésre érvényes. A megvásárolt jegyeket nem lehet visszaváltani.
 4. A belépődíjak és díjak előzetes foglaláshoz kötöttek

 

III. cikk

Működési és szervezeti biztonság

 

 1. Az EI helyiségeibe csak erdei pedagógus társaságában szabad belépni. A csoportok nagysága az épület működési képességein alapul, tiszteletben tartja az épület biztonságát, kiállításait és az élményszerű környezeti oktatás képességét
 2. Az egyes belépések közötti intervallumot korlátozzák az üzemeltetési feltételek, az épület biztonsága, a gyűjtemények és a látogatók
 3. A pedagógiai felügyelet elvégzését a program során a regisztrált iskolák biztosítják
 4. A program során fényképdokumentáció készül, amelyet az EIoktatási és promóciós tevékenységéhez használ fel (a regisztrált iskolák a tanulók fényképeinek közzétételéhez bebiztosítják a gyermek törvényes képviseletének beleegyezését).
 5. 10, max. 25 fő vehet részt a programokon (vagy más, az EI vezetésével egyeztetve)
 6. A program hossza – a témától, tevékenységétől és a csoport életkori összetételétől függően
 7. Cikk

IV. cikk

A látogatók kötelezettségei

 

 1. A látogató köteles a személyzet utasításait betartani az EI-ba való belépéskor
 2. 10 évesnél fiatalabb gyermek csak akkor léphet be, ha szülője vagy más, 18 éven felüli felnőtt kíséretében van, aki felelős a viselkedéséért
 3. Csoport (iskolai kirándulások) vagy más módon szervezett csoportok esetén a tanár a csoportért felel, más csoportoknál a csoportvezető
 4. A látogatók napernyőkkel, terjedelmes táskákkal, hátizsákokkal vagy más poggyászokkal nem léphetnek be az EI helyiségeibe (személyes tárgyak az öltözőben tárolhatók).
 5. Az EI látogatója köteles úgy viselkedni, hogy ne csak az egészségét, hanem az Erdei Iskola többi látogatójának és alkalmazottainak egészségét se veszélyeztesse. Akadálymentes hozzáférést biztosítanak. Az EI-ban történő mozgás során figyelni kell a fokozott figyelemre a lépcsőn, tilos az ablakokból kihajolni és a gyerekeket az ablakpárkányokra emelni. A teraszon tartózkodva tilos a védőfal élei fölé hajolni és rajta ülni. Tilos az EI helyiségeiben felügyelet nélkül spontán mozogni, a kiállított tárgyakat megérinteni
 6. A látogató kötelessége átadni az EI épületében talált tárgyakat az EI vezetőségének, aki azokat biztosítani fogja, majd később átadja a tulajdonosnak.
 7. Az a látogató, aki cselekedeteivel kárt okoz, köteles azt teljes egészében megfizetni. A szülők, a gyermek törvényes gondviselői vagy a pedagógiai felügyelet teljes felelősséggel tartoznak a 18 év alatti gyermekek által okozott károkért. Károsodás esetén általában kötelező érvényű előírások érvényesek
 8. Az EI nem felelős a látogató által a saját gondatlansága vagy a jelen látogatói szabályok be nem tartása által okozott sérülésekért.
 9. A látogatók kötelesek helyreállítani a programban használt összes elemet

 

V. cikk

Tárgyvédelem, biztonság és gyűjtemények védelme

 

 1. A látogatók kötelesek tiszteletben tartani az EI személyzetének utasításait. A látogatók, az objektum vagy a gyűjtemények biztonsága érdekében kiadott utasítások vagy utasítások iránti engedetlenség esetén a látogatót kizárják az objektumból.
 2. Azok a személyek, akik szemmel láthatóan alkohol vagy más kábítószer hatása alatt állnak, nem léphetnek be az épületbe és a kiállításokra. Azok a személyek, akik látogatása bizonyíthatóan megzavarhatja a rendet, a biztonságot és a tisztaságot, megtagadhatják az EI épületébe való belépést. A látogatók nem léphetnek be az EI helyiségeibe nagyon koszos vagy egyéb módon alkalmatlan ruhában.
 3. Abban a pillanatban, amikor kiderül a kár vagy a gyűjtemények elvesztése a program során, az épület minden látogatója köteles betartani az EI személyzetének összes biztonsági utasítását, valamint megvárni a szlovák rendőrség érkezése.
 4. Tilos az EI tulajdonában lévő tárgyakat, annak gyűjteményét és oktatási tárgyait károsítani vagy veszélyeztetni az EI belső és külső területein.
 5. Tilos az LŠ-ben, valamint annak létesítményeiben:
  • dohányozzon és kezelni a nyílt tüzet az egész épületben
  • bármilyen módon károsítani és leértékelni a tárgyakat (falfestés, falakba ásás stb.), felszereléseket és gyűjteményeket;
  • virágokat tépkedni, ágakat és a kiültetett növényeket tördelni
  • érinteni a szabadon látható kiállított tárgyakat
  • italokat, fagylaltot, rágógumit, ételeket, kábítószereket és pszichotróp anyagokat használni az EI épületében
  • fegyvereket, pirotechnikát és egyéb tárgyakat bevinni az épületbe, amelyek veszélyeztethetik az épületet, a gyűjteményeket vagy a látogatókat
  • elhagyni a program meghatározott területeit
  • bármilyen módon megzavarja a program zavartalan működését, nem megfelelő és zajos viselkedéssel mely korlátozza és bosszantja a többi látogatót, zajongni (beszélgetés, zene, ének, mobiltelefonok, táblagépek, laptopok, rádió, hangszórók és hasonló tevékenységek), valamint a látogatókat. Ez a magatartás a program azonnali kizárásának alapja
  • ablakok és ajtót nyitni
  • olyan területekre lépni, amelyeket nem a nyilvánosság számára szánnak
  • görkorcsolyával belépni az EI épületébe
  • korlátozzni a többi látogató mozgását
  • kutyával belépni

 

 1. Indokolt esetekben az EI vezetése megengedheti a látogatói szabályok alóli kivételt
 2. A súlyos eseményeket (veszteségeket, megállapításokat, sérüléseket stb.) jelenteni kell a kísérő személyzetnek.

 

VI. cikk

A kísérő személyzet jogai és kötelezettségei

 

 1. A kísérő személyzet jogosult értesíteni a látogatót a látogatói szabályzat megsértéséről. Abban az esetben, ha a látogató intés ellenére ismételten megsérti e szabályok rendelkezéseit, vagy nem hajlandó betartani az EI felelős személyzetének utasításait, a meghatalmazott alkalmazott kizárhatja az ilyen látogatót a programból a látogató durva és ismételt megsértése miatt.

 

 

VII. cikk

Látogatások pedagógiai felügyelettel

 

 1. A 18 év alatti gyermekek szervezett iskolai csoportjainak tilos az Erdei Iskolába pedagógus felügyelet nélkül belépni (tanárok, oktatók)
 2. A pedagógiai felügyelet (tanárok és oktatók) a kísérő személyzet utasítása alapján köteles a tanulók és serdülő diákok viselkedésének felügyeletével biztosítani a program zavartalan lebonyolítását.
 3. Kívánságokat, dicséreteket, észrevételeket és panaszokat a látogatók beírhatnak a vendégkönyvbe, amely az EI bejáratában található.

 

 

VIII. cikk

Záró rendelkezések

 

 1. Jelen látogatói Szabályzat kötelező érvényű a Lévai Erdei Iskola látogatói tevékenységére.
 2. A látogatói szabályzat azon a napon lép hatályba, amikor a Podunajsko erdészeti üzem igazgatója aláírja

Léván 2022. Március 1-én

Ing. Jozef Habara

Podunajsko erdészeti üzem igazgatója