• 28 októbra, 2021

Slávnostné otvorenie Lesnej školy OZ Levice

1. jún 2021

pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

Pozvánka na otvorenie lesnej školy OZ Levice